Scroll To Top
Caroline Wamsteker

Caroline Wamsteker

Personal Leadership Coach

Inspiratie

Personal Leadership Coach
  • About time
    Over ontdekken hoe je in elke dag de magie kan leren zien
  • Les intouchables
    Wat een prachtige rauwe kameraadschap, niets zoals het hoort helemaal vanuit het hart.
  • Into the wild
    Een zoektocht naar wat je werkelijk ten diepste wil
De Held

Heel lang geleden, er was er es een held.
T hart dat hoort van zijn lot, dat hart ontdooit, 't smelt.
De held hij had een baard, een sierraad aan zijn oor,
de held hij had een houten been dat komt wel vaker voor.

De held, hij had een schip, de held, hij had een zeil,
daar ergens aan de horizon, daar zocht de held zijn heil,
hij had een zwaar gemoed, een worstelend verstand
daar ergens aan de horizon, daar ging de held aan land.

Veel van wild gedierte, vol met vreemd geluid,
zo helemaal op z'n eentje, hoe houdt een mens dat uit,
maar de held, hij dacht anders, mijn aanwezigheid heeft zin, van 't wonder dat gebeuren gaat, is dit 't begin.

Toen, uit de hemel, waarschijnlijk uit een boom,
de held hij wist wel zeker:”'t is wel zeker dat ik droom!”
T was een mooie vrouw, zo mooi zag hij nog geen,
daar stond ie met z'n schaamtes samen met z'n houten been!

“Ik ben maar wat gaan varen, zonder echt een doel,
dat ik hier  ben aangeland, ik deed 't op gevoel,
 maar ik moet  U eerlijk zeggen, de held hij leek verward,
ik heb U niets te bieden, niets anders dan mijn hart!”

De schone vrouw, ze zweeg, geen vin aan haar bewoog,
was 't daar de adelaar die hoog aan de hemel vloog?
De warmte van omhelzing, 't was haar oogopslag,
de held hij kon 't voelen, hoe zij z'n ziel doorzag:

“De zon, de maan, de branding”, zo sprak de schone vrouw, alles wat hier van mij is, 't is ook van jou!”
Met je ogen van de jongen, met je handen van de man,
je mag overal gaan liggen, je mag lopen waar je kan.

Het zeil, 't werd gestreken, 't had zijn taak volbracht,
met haar heeft hij geslapen tot aan zijn laatste nacht.
Heel lang geleden, er was er es een held.
T hart dat hoort van zijn lot, dat hart ontdooit, 't smelt,

smelt,....... smelt,........ smelt.........,

Wiens hart ontdooit is Held!

Wim Akkermans

May the roads rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rain wet gently all your fields
And until we meet again
May God hold you in the hollow of his hand

Wende Snijders

Een plek waar de wind door je hoofd waait – waar je doet waar je buik van gaat zingen – waar je droomt zoveel je kan – waar je bent wie je bent. Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur – een plek waar je nooit verdwalen kunt. Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn. En als ik daarvan vertrek, neem ik die plek mee - overal waar ik nog komen ga

Marianne Williamson

Our deepest fear is not that we are inadequate
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure
It is our light, no tour darkness, that most frightens us
We ask ourselves, who am I to be briljant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be? You are a child of God.

Martin Bril

Momenten van helderheid
of beter nog
van grote klaarheid
schaars zijn die momenten
en ook nog goed verborgen
zoeken heeft dus nauwelijks zin
maar vinden wel
de kunst is zo te leven
dat het je overkomt
Personal Leadership Coach
Personal Leadership Coach