Scroll To Top
Caroline Wamsteker

Caroline Wamsteker

Personal Leadership Coach

Disclaimer

Personal Leadership Coach

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Caroline Wamsteker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Caroline Wamsteker verzamelt geen persoonlijke informatie tenzij door bezoekers specifiek verstrekt. Gegevens worden niet doorgegeven aan externe bronnen, maar niet- persoonsgebonden informatie kan wel worden gebruikt voor bezoekersinformatie (bijvoorbeeld website statistieken) en voor marketing activiteiten.

Aan Caroline Wamsteker verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het beeldmateriaal wat op deze website gebruikt is, behoort toe aan Atelier Madame Pitou.

Personal Leadership Coach
Personal Leadership Coach